Tố : Khi có 1 người đã đặt cược trước bạn, mà bạn muốn nâng số tiền cược cao hơn thế nữa gây áp lực đè nén cho đối phương lúc ấy hành động của bạn được gọi là Tố. Nếu họ không đủ can đảm theo vì số tiền khá lớn, họ sẽ Bỏ Bài.